Personvernerklæring

Soka Gakkai Internasjonal Norge (SGI-Nor)er ansvarligforbehandlingen av personopplysninger gjennom sin virksomhet.
Denne informasjonsteksten søker å forklare hvilke personopplysninger SGI-Norge behandler,og hvilke formål denne behandlingenhar.
I tillegg gis det informasjon om hvilke rettigheter du har,og hvilke plikter SGI-Nor har med hensyn tilbehandling av dine personopplysninger.

SGI-Nor er ansvarlig for å overholde pliktene til behandlingsgrunnlag i personvernforordningen, art 6 og art 9.
Ved spørsmål eller forespørsler knyttet til måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du når som helst kontakte oss på:
sgi.nor300@gmail.com

1.HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES:

1.1
Personopplysninger som behandles er: navn, epost, telefon, adresse, kjønn og religiøs tilhørighet.
Personopplysningeneinnhentes direkte fra deg gjennom en skriftlig medlemsavtalenår duinnvilgesmedlemskap i SGI-Norge.

I medlemsavtalen vil du også kunne gi samtykke til mottak av informasjon om aktiviteter og SGI-Nors nyhetsblad om du ønsker dette tilsendt pr epost.
I tillegg vil du her også kunne gi samtykke til publisering (i SGI-Nors nyhetsblad eller på SGI-Nors medlemsportal på nettsiden vår)av foto eller lydopptak tatt av deg i forbindelse med konferanser, møter eller andre aktiviteter.
SGI-Nor vil i så fall informere deg på forhånd og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake hvis du ønsker det.
Dette gjør du i såfall gjennom å sende en epost til:
sgi.nor300@gmail.com

1.2
Ved deltagelse på konferanser, seminarer eller andre aktiviteter kan vi komme til å spille inn video eller ta foto.
Du kan derfor komme til å forekomme i lyd eller bilde innspillinger eller fotografier som SGI-Nor behandler.
Disse lyd –og bilde opptakene eller foto kan bli publiserti publikasjoner for SGI-Nors medlemmer eller i vår medlemsportal på våre nettsider.
SGI-Nor vil i så fall informere deg på forhåndog du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til dette.
Dette samtykket vil du også kunne gi i medlemsavtalen.
2.HVORFOR DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

2.1

For å behandle og administrere ditt medlemskap i SGI-Nor.
I tråd med personvernforordningen kapittel 9, nr 2 bokstav d vil SGI-Norge lagre dine personopplysninger så lenge du er medlem av SGI-Nor, for å utføre organisasjonens berettigede aktiviteter i kraft av våre konstitusjonelle forpliktelser overfor deg.

Unntak fra forbud om lagring av personopplysninger:
(«Hvis behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art, som ledd i organets berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier, forutsatt at behandlingen bare gjelder organets medlemmer eller tidligere medlemmer eller personer som på grunn av organets mål har regelmessig kontakt med det, og at personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten de registrertes samtykke.»)

(i)Behandle og administrere konferanser, kurs og andre aktiviteter i SGI-Nor som du har meldt deg på eller deltar i. Behandlingen skjer for å oppfylle SGI-Nors forpliktelser overfor deg som påmeldt eller deltager.(ii)Utsendelse av informasjon til deg angående SGI-Nors kommende møter, konferanser, kurs og andre aktivitetersamt nyhetsbrev. Disse utsendelsene skjerfor å oppfylle SGI-Nors interesse av å kunne informere deg om vår praksisog aktiviteter. Du har til enhver tid mulighet til å trekke ditt samtykket om en slik behandling,tilbake.

(ii)Utsendelse av informasjon til deg angående SGI-Nors kommende møter, konferanser, kurs og andre aktivitetersamt nyhetsbrev.
Disse utsendelsene skjerfor å oppfylle SGI-Nors interesse av å kunne informere deg om vår praksisog aktiviteter.
Du har til enhver tid mulighet til å trekke ditt samtykket om en slik behandling,tilbake.
3.HVORDAN DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

3.1

Personopplysningene lagres i vår database så lenge duer medlem av SGI-Norge. Eller så lenge det er behov for behandling i forbindelse med kurs,møteaktiviteteller utsendelse av informasjon.

Personopplysningene vil være passord-beskyttet og vil kun være tilgjengelig for personer i SGI-Nor som innehar ansvarsverv som medfører behandling og administrering av ditt medlemskap.
Personopplysningene vil ikke utleveres til tredje part uten samtykke fra deg som medlem.
Personopplysningene lagres så lenge de er nødvendig for formålet de er samlet inn for.

Når det gjelder personopplysningene dine som lagres i våre medlemslister, kan disse ikke slettes så lenge du fortsatt ønsker å være medlem av SGI-Nor.
Du kan altså ikke få slettet personopplysningene dine fra vår database uten at dette samtidig medfører at du sier opp ditt medlemskap i SGI-Nor


Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.
Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.
Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.
Sist oppdatert, 17. januar 2023


Linker :Kontakt:
Kontakt oss gjerne hvis du ønsker mer informasjon om buddhismen og SGI, eller hvis du vil vite hvor det holdes møter rundt om i Norge.

Vår mail adresse er : sgi.nor300@gmail.com