Velkommen til SGI-NOR

Millioner av mennesker over hele verden baserer sine liv på
Nichiren Daishonins buddhisme ut fra et ønske om å videreutvikle
humanistiske verdier, respekten for livets ukrenkelighet og styrke
håpet om en fredelig og bærekraftig fremtid for planeten.

Mennesker som praktiserer Nichiren Daishonins buddhisme er
medlemmer av en lekmannsorganisasjon kalt Soka Gakkai
International (SGI). SGI er en verdensomspennende, ikke-statlig organisasjon
(NGO), tilknyttet FN med en målsetning om å
arbeide for fred gjennom buddhistisk praksis, utdanning og
kulturelle aktiviteter.   

Nichiren Daishonin (født i 1222) baserte sin lære på Lotussutraen
hvor det hevdes at alt liv har buddhanatur, eller buddhatilstand
som vi også kaller det, en livstilstand fylt av visdom, mot og
medfølelse. Når vi sjanter Nam-myoho-renge-kyo, aktiveres
buddhatilstanden og vi blir i stand til å utnytte alle våre indre
ressurser og slik bidra aktivt til et mer inkluderende og fredfullt
samfunn.

I Norge utøver medlemmer av SGI sin buddhistiske praksis først
og fremst i sine private hjem. De arrangerer små diskusjonsmøter
hjemme hos hverandre og inviterer gjester til møtene.
Her sjanter man sammen og studerer buddhistiske tekster.
I tillegg er det en arena der medlemmene kan dele erfaringer fra hvordan de bruker
praksisen i hverdagen. Gjestene kan delta i diskusjonene hvis de
ønsker. Videre arrangeres lokale, nasjonale og internasjonale
møter der Nichiren Daishonins filosofi og skrifter studeres mer
inngående. SGI-Norge har også et nasjonalt senter i Christian
Krogh gate 34 i Oslo. Her arrangeres større møter jevnlig. 


Kontakt oss gjerne på mail: sgi.nor300@gmail.com dersom du
ønsker mer informasjon om SGI og Nichiren Daishonins
buddhisme, eller hvis du er interessert i å være med på et møte og
ønsker å vite hvor det holdes møter i nærheten av deg.


Soka Gakkai International Norge