Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

SGI


Soka Gakkai International


Soka Gakkai International ble grunnlagt i 1975 og har sitt utspring fra organisasjonen Soka Gakkai (verdiskapende samfunn) som ble stiftet av lærerene Tsunesaburo Makiguchi og Josei Toda i 1930. De to fant paraleller mellom Daishonins lære og deres egen utdanningsfilosofi, og Soka Gakkai ble primært en bevegelse med fokus på utdanning. Under første verdenskrig utfordret Makiguchi og Toda militærregimet i Japan og begge ble fengslet. Makiguchi døde i fengselet den 18. november 1944, mens Toda kom ut mot slutten av krigen fast bestemt på å gjenoppbygge Soka Gakkai.

Etter krigen ble det religionsfrihet i Japan for første gang og Toda gjorde Soka Gakkai om til en bevegelse for mennesker fra alle samfunnslag og ikke kun for lærere. Da han døde i 1958 hadde organisasjonen vokst utover hans mål om å inkludere 750 000 husstander.

Daisaku Ikeda ble utnevnt til å være organisasjonens tredje presidenten i 1960 da han var 32 år. Under hans lederskap vokste Soka Gakkai raskt også utover Japan. I 1975 ble SGI etablert og Ikeda ble utnevnt til organisasjonens første president. Det er i dag over 12 millioner SGI medlemmer i 190 land og territorier rundt om i verden.

Ikedas lederskap av SGI har vært avgjørende i prosessen med å gjøre buddhismens verdier og filosofi tilgjengelig for mennesker verden over.

I dag er SGI en av de mest dynamiske og mangfoldige buddhistiske organisasjoner i verden. Som president for organisasjonen har Ikeda reist over store deler av verden og holdt dialoger med ledende akademikere basert på hans tro på dialog som utgangspunkt for fred. Av hans utgitte dialoger er noen av de mest betydningsfulle; Choose Life med den britiske historikeren Dr. Arnold Toynbee, Before it is Too Late med Dr. Aurelio Peccei som er medgrunnlegger av The Club of Rome, Choose Peace med Johan Galtung som er pioner innen fredsforskning, og Human Values in a Changing World med den britiske sosiologen Dr. Bryan Wilson fra All Souls College, Oxford.

Under Ikedas lederskap har SGI i økende grad jobbet for å benytte buddhistisk visdom i sammenheng med de større sosiale problemer som truer menneskeheten. I tråd med denne visjonen har Ikeda også stiftet en rekke uavhengige organisasjoner som fremmer fred, kultur og utdanning. Disse inkluderer Soka skolesystem, Min-On Concert Association, Institute of Oriental Philosophy, Boston Research Center for the 21st Century, Toda Institute for Global Peace and Policy Research og Tokyo Fuji Art Museum.

Ikeda har også mottatt en rekke ærespriser, som PRIOs Fredspris, FNs Fredspris, International Tolerance Award of the Simon Wiesenthal Centre og Rosa Parks Humanitarian Award. Han har også fått tildelt flere æresdoktorat, blant annet fra Glasgow University.

Denne fred som Daisaku Ikeda har dedikert sitt liv til ligger ikke bare i fraværet av væpnet konflikt, men i etableringen av sosiale forhold hvor retten og verdigheten til alle individer er oppnådd. Han anerkjenner at fred begynner i menneskers hjerter og sinn, et syn basert på den buddhistiske overbevisning om at alt menneskeliv har den indre evne til å skape verdi og fremme harmoni.

En stor revolusjon i karakter hos bare ett eneste individ vil bidra til å oppnå endring av et helt samfunns skjebne, og videre vil dette muliggjøre en forandring av hele menneskehetens skjebne.

Daisaku Ikeda, The Human Revolution
© SGI-NOR