Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

Vår Tro

Praksisen

Den buddhistiske tradisjon

Nam-Myoho-Renge-Kyo

Gohonzon

Gongyo

Tro,praksis og studier

Kort historikk om Nichiren buddhisme

De ti verdener
De ti verdenerSelv om våre liv er i konstant endring og vi opplever ulike følelser fra ett øyeblikk til et annet, så lærer buddhismen at vår opplevelse av verden alltid kan forstås som en av de ti grunnleggende livstilstander. Disse kalles de Ti Verdener, og under er en kort forklaring på de negative og positive aspektene ved hver av disse livstilstandene.


1. Helvete

- Lidelse og fortvilelse. Frykt, sorg og destruktivt sinne eller depresjon. En følelse av å være fanget av ens egne omstendigheter.

+ Å oppleve helvete hjelper oss å opprettholde lysten til å forbedre våre omstendigheter. Empati, forståelse for andre lidelser.


2. Sult

- Å være dominert av lengsel og begjær, både fysisk og mentalt.

+ Drivkraften til å forbedre situasjoner. Mennesker kan lengte etter å se andre lykkelige og kjempe for fred i verden.


3. Dyriskhet

- Styrt av instinkter. Mangel på fornuftig tenkning. Frykter de som virker sterkere og forakter eller dominerer de som virker svakere.

+ Beskyttende instinkter. Passe på seg selv eller andre.


4. Sinne

- Trang til å være overlegen i alle ting. Aggresjon. Føle seg i konflikt med andre. Det selviske ego sin verden.

+ Sinne ovenfor urettferdighet. Sloss mot autoritær oppførsel.


Helvete, sult, dyriskhet og sinne blir kalt de fire onde veier.


5. Menneskelighet eller ro

- Apatisk, passiv, lat.

+ Føle ro, fornuft, harmoni med omgivelsene.


6. Himmel eller henrykkelse

- Kortvarig tilfredsstillelse eller lykke når man har oppnådd sitt ønske. Kan fort forandres til helvete eller sult.

+ Midlertidig glede når ens begjær blir oppfyllt. Lykke over å leve.


7. Læring


- Kan lede til selvopptatthet og separasjon fra andre. I Lotussutraen ble mennesker av læring fortalt at de kun kunne komme til buddhahetens sfære gjennom tro.
+ Å lære om livet og en selv fra andre og fra eksisterende kunnskap.


8. Forståelse eller tilegning


- Kan lede til selvopptatthet og en tendens til å benytte ens intellekt istedet for ens visdom for å løse problemer.
+ Visdommen eller innsikten hvor vi oppnår en forståelse for et aspekt ved livet gjennom våre egne observasjoner eller erfaringer.


9. Boddhisatva

Ordet består av boddhi (opplysthet) og sattva (vesener) og betyr en som søker opplysthet for seg selv og for andre.


- Kan vendes til arroganse hvis en føler seg overlegen ovenfor de man hjelper. Å øse ut livskraft til andre uten å ta hensyn til egne behov betyr at ens eget liv vil bevege seg mot de lavere livstilstander.
+ Dedikert til andres lykke f.eks sykepleier eller en foreldres kjærlighet til et barn.


10. Buddhahet

Et vanlig menneske som er oppvåknet til livets sanne natur, og som opplever fullstendig lykke og frihet innenfor dagliglivets realiteter. Uovervinnelig glede og grenseløs visdom, mot, medfølelse, kreativitet og livskraft.

Siden hver tilstand innbyrdes omfatter de andre ti verdener, så vil selv de fire onde veier i denne tilstanden avsløre deres positive og grunnleggende opplyste aspekter. Således vil vår forståelse av helvete bli grunnlaget for medfølelse; sult blir omformet til et sterkt ønske om å hjelpe andre til å frembringe deres egen buddhahet; dyriskhet viser instinktiv visdom; og sinne blir lidenskap for fred og frihet i samfunnet.

De ti verdener er en del av et større filosofisk system kalt ichinen sanzen, presentert av den kinesiske lærde T'ien-t'ai (538 - 597) og er basert på Lotussutraen. Direkte oversatt betyr ichinen sanzen 'ett eneste livsøyeblikk besitter tre tusen verdener', og forklarer forholdet mellom den endelige sannhet, nam-myoho-renge-kyo, og vårt dagligliv. Med dette prinsippet viste T'ien-t'ai at alt i livet - sinn og kropp, jeget og omgivelsene, de levende og de ikke-levende, årsak og virkning - er alle integrert i hvert livsøyeblikk hos mennesket.
© SGI-NOR