Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

Vår Tro

Praksisen

Den buddhistiske tradisjon

Nam-Myoho-Renge-Kyo

Gohonzon

Gongyo

Tro,praksis og studier

Kort historikk
om Nichiren buddhisme


De ti verdener
Tro, praksis og studier


De tre grunnleggende aspekter ved Nichiren Daishonins buddhisme. Tro betyr å tro på Gohonzon. Praksis betyr å chante Nam-myoho-renge-kyo, å gjøre gongyo to ganger daglig, samt å dele buddhismen med andre. Studier betyr å studere og forstå den buddhistiske lære. Av disse tre er troen den mest grunnleggende for å oppnå buddhahet. Tro leder til praksis og studier, og praksis og studier fordyper ens tro.
© SGI-NOR