Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

Vår Tro

Praksisen

Den buddhistiske tradisjon

Nam-Myoho-Renge-Kyo

Gohonzon

Gongyo

Tro,praksis og studier

Kort historikk om Nichiren buddhisme

De ti verdener
Nam-myoho-renge-kyo


Nam myoho-renge-kyo er den ypperste Lov eller livets sanne vesen som gjennomstrømmer alt i universet. Bønnen Nam-myoho-renge-kyo ble etablert av Nichiren Daishonin. Han proklamerte den offentlig for første gang den 28. april 1253 i Seicho-ji tempelet, som i dag ligger i Chibafylket i Japan. Myoho-renge-kyo eller "daimoku" er tittelen på den kinesiske oversettelsen av Lotussutraen, den ypperste buddhistiske læren. Nam er et sanskrit ord som betyr hengivelse. Ifølge buddhistisk tradisjon vil tittelen på en sutra (lærebok) inneholde hele essensen av læreverket. Derfor skrev Nichiren Daishonin skriftet, 'Den essensielle setning';

Sannelig, hvis du resiterer dette morgen og kveld, leser du hele Lotussutraen korrekt. (Writings of Nichiren Daishonin, side 923)


Mens Nam kommer fra sanskrit, så er Myoho-renge-kyo kinesisk. Det faktum at det i bønnen er inkludert et vestlig (indoeuropeisk) språk og et asiatisk språk symboliserer det universelle ved denne læren.

Myoho er den Mystiske Loven. Myo representerer ikke-eksistens, det som ikke er manifestert. Myo er det tilslørte eller mystiske ved livets natur - de tingene vi ikke forstår. Samtidig indikerer myo livets sanne vesen. Når vi sover går vi inn i myo og døden er en myo-tilstand. Det er nettopp her potensialet ligger for at noe nytt skal kunne vokse frem, en slags frøtilstand. Under de rette omstendighetene vil frøet spire, og da skifter det over til ho i myoho der ho representerer det manifesterte. Vi som mennesker er i ho-tilstand. Myo blir også forklart som fundamental opplysthet eller Lovens essensielle natur. Ho, som står for den fysiske verden, indikerer mørke eller villfarelse. Myoho representerer derfor eksistens og ikke-eksistens, potensial og manifestasjon og slik omfatter det alle universets sykluser.

Renge betyr lotusblomst. Lotusblomsten blomstrer og produserer frø på samme tid, og representerer derfor samtidigheten av årsak og virkning, som er ett uttrykk for den Mystiske Loven. I tillegg gror og blomstrer lotusblomsten i gjørmedammer, som symboliserer at buddhahet kommer frem i et vanlig jordisk liv. Siden lotusblomsten også symboliserer mennesket, kan vi si at det er de vanskelighetene vi møter i hverdagen og i samfunnet vårt, vi kan bruke til å forstå, til å polere og få frem det fulle potensial i livet vårt. Alle våre tanker, ord og gjerninger samles i oss og ligger der som en latent årsak til en ny virkning.

Kyo betyr, direkte oversatt, sutra. En sutra er en Buddhas lære. Skrifttegnet for kyo betydde opprinnelig veving av tøy, og kom senere også til å bety en logisk tråd, fornuft, retning eller lov. Men det kan også bety lyd eller vibrasjon., for det er gjennom vibrasjoner og bølger av bl.a. lyd at verden bindes sammen. Det er også derfor vi chanter mantraet Nam-myoho-renge-kyo høyt, for at det skal påkalle eller fremkalle livets fulle potensial; buddhanaturen - i hvert av livene våre. Kyo ble også brukt i betydning av bevaring og videreførelse av en lære. Når kyo settes inn i sammenhengen Nam-myoho-renge-kyo betyr det at Myoho-renge-kyo i seg selv er den evige og uforanderlige sannhet.

Sat eller sad, det originale ordet på sanskrit for myo eller mystisk, blir tolket som altomfattende. Derfor sier Nichiren Daishonin at den Mystiske Lov omfatter alle de forskjellige lover og lærer i seg, og at fordelene ved å resitere Nam-myoho-renge-kyo inkluderer fordelene ved å utføre alle ærbare gjerninger.
© SGI-NOR