Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

Vår Tro

Praksisen

Den
buddhistiske tradisjon


Nam-Myoho-Renge-Kyo

Gohonzon

Gongyo

Tro,praksis og studier

Kort historikk
om Nichiren buddhisme


De ti verdener
Praksisen


Nichiren Daishonins buddhisme består av tre grunnleggende deler;
Tro - som blir uttrykt gjennom praksis og studier. Å praktisere; som innebærer å daglig sjante Nam-myoho-renge-kyo og resitere deler av Lotussutraen, samt å dele den buddhistiske lære med andre. Å studere; som innebærer å studere Nichiren Daishonins lære og å implementere denne i vårt dagligliv.

Her er en forklaring på ord som kan være ukjente;

Daimoku

Betyr 'tittel'. Refererer til sjantingen av Nam-myoho-renge-kyo.

Gohonzon

Nichiren Daishonin nedfelte Livets Lov i form av en mandala som heter Gohonzon. Alle Gohonzon er basert på Dai-Gohonzon, den orginale som Nichiren Daishonin innskrev den 12. oktober 1279.

Karma

Karma er en oppsamling av årsaker vi lager og deres virkninger. Som sådan er det en kraft som påvirker ens nåtid og fremtid, og som ligger dypt i våre liv. Ordet 'karma' er sanskrit og betydde opprinnelig 'handling'.

Kosen-rufu

Ordrett betyr kosen-rufu å 'kunngjøre og utbre' buddhismen. Å sikre varig fred for hele menneskeheten gjennom Nichiren Daishonins lære. I et videre perspektiv er kosen-rufu et annet uttrykk for verdensfred.

Buddhahet

En tilstand iboende i alle mennesker karakterisert av grenseløs visdom, mot, medfølelse og livskraft. En buddha oppfatter livets sanne natur og leder andre til å oppnå den samme opplysthet.
© SGI-NOR