Hjem Buddhisme SGI Linker Kontakt

 
Velkommen til SGI-NOR


Soka Gakkai International Norge (SGI-NOR) er den buddhistiske lekmannsbevegelsen for de som praktiserer Nichiren Daishonins lære i Norge.

Soka betyr 'verdiskapende' og Gakkai betyr 'samfunn'. SGI er en verdensomspennende bevegelse som er basert på Nichiren Daishonins buddhisme og dens lære om Nam-myoho-renge-kyo, som oppmuntrer til utviklingen av individets fulle potensiale.

SGI har idag over 12 millioner medlemmer i 190 land og territorier rundt om i verden. For SGI sine medlemmer er buddhismen en praktisk filosofi for å utvikle selvtillitt, for å skape verdi under enhver omstendighet, og for å bidra til det beste for familie, venner og lokalsamfunnet. SGI jobber aktivt for å fremme kultur, utdanning og fred, og er en ikke-politisk organisasjon tilknyttet FN.

SGI-NOR består av mennesker med ulik bakgrunn som arbeider for å skape en bevegelse for fred i Norge og på verdensbasis. Lokale grupper holder diskusjonsmøter regelmessig hvor alle som ønsker å komme er velkommen. Her lærer man mer om Nichiren Daishonins buddhisme gjennom å studere hans lære og utveksle erfaringer fra praksisen. Hvis du ønsker å finne ut mer om hvor og når det er møter, så kan du sende en mail til; sgi@sgi-nor.no
© SGI-NOR